Turčiansky sv. Martin – mesto, kde sa písali dejiny

Autor článku Brano Šimko

30. novembra 2019

Turčiansky svätý Martin

Mesto, kde sa písali naše dejiny. Mesto, ktoré bolo kultúrnych srdcom Slovenska. Mesto, kde sa sústreďovali významné osobnosti politického i kultúrne života. Pamiatok, ktoré sa v Martine oplatí vidieť je nespočetne veľa. Pri návšteve mesta sa môžeš preniesť do dôb, v ktorých sa písali dejiny Slovenska a žili v ňom najväčšie mená našej histórie, literatúry a kultúry. Bohužiaľ v poslednej dobe sa Turiec preslávil hlavne tým, že sa do neho nedá dostať. Môžete využiť cestu cez Kremnicu, ktorá je síce nanovo vyasfaltovaná, ale samá serpentína. O nič lepšie to nie je v smere z Banskej Bystrice (Šturec) alebo Prievidze. V smere z Ružomberka si viete pekne dlho počkať v kolónach. Slávna cesta zo Žiliny popod Strečno je už známa hádam na celom Slovensku, ak nie dokonca v Európe. Keď máte ten šťastný deň, tak v zápche strávite iba niekoľko minút. Inokedy sú to hodiny. Ale má to aspoň jednu výhodu. Môžete si dosýta prečítať niektoré články na našom blogu.

Čo vidieť v Martine?

V centre mesta sa nachádza množstvo historických budov. Keď už sa dostaneš do centra mesta všetko máš na dosah ruky. Poľahky prejdeš takmer všetky pamiatky pešo a nemusíš využívať iné dopravné prostriedky. Čo je veľká výhoda. Väčšina Martinčanov o týchto pamiatkach vie. Iná vec je ako často ich navštevujú.

Pravdu povediac, ani ja sám som v niektorých Martinských pamiatkach nebol poriadne dlho. Preto som si pred spísaním tohto článku obehol všetky. Zaujímavé, že niektoré múzeá som navštívil ešte na základnej škole a je príjemným prekvapením, ako sa ich expozície zmenili. Jednoznačne k lepšiemu. Poďme sa spoločne pozrieť na tie najdôležitejšie historické pamiatky mesta Martin.

Budova Matice Slovenskej v Martine

Pokúsil som sa pripraviť akýsi okruh, ktorý by bolo možné prejsť v jednom slede a nemusíte sa vracať na miesta, kde ste už boli. Moju Martinskú púť po pamiatkach začnem pri druhej budove Matice slovenskej. Táto budova sa nachádza pri Memorandovom námestí v Martine. Budova je v poradí druhým sídlom Matice slovenskej, niekdajšej najvýznamnejšej celonárodnej ustanovizne Slovákov. Symetricky riešená, voľne situovaná budova. Pred budovou na malom priestranstve sú sochy našich dejateľov (Štúr, Bernolák, Vajanský a ďalší). Dominantou je socha Matice Slovenskej, ktorá sa nachádza pred budovou.

Memorandové námestie

Len pár metrov od Matice Slovenskej sa nachádza významné historické miesto, ktorým je Memorandové námestie. Toto námestie sa nachádza pri evanjelickom kostole v Martine. Prečo sa nazýva Memorandovým? 6. a 7. júna 1861 konalo verejné zhromaždenie, na ktorom okolo 6 tisíc účastníkov z celého Slovenska prijalo Memorandum slovenského národa. Memorandum, ktorého autorom bol Štefan Marko Daxner. Toto námestie tvorí námestíčko s evanjelickým kostolom v jeho strede. Okrem kostola sa tu taktiež nachádza budova evanjelickej základnej školy (evanjelické gymnázium) a budova biblickej školy. V súčasnosti môžete nájsť aj niekoľko pamätných tabúľ, ktoré pripomínajú túto udalosť.

Literárne múzeum SNK

Z Memorandového námestia sa presunieme ďalej. Prejdeme popri budove TatraBanky. Kúsok od nej sa nachádza Literárne múzeum SNK. V tomto múzeu môžete nájsť textové, knižné, vecné, výtvarné, zvukové a iné vzácne zbierky Slovenskej literatúry. Jeho stála expozícia dokumentuje vývoj slovenskej literatúry od 9. storočia po súčasnosť.

Ak ste navštívili Literárne múzeum, tak sa priamo pred vami nachádza ďalšia budova, ktorá plnila významnú úlohu v dejinách nášho národa. Dvojposchová budova so žltou fasádou sa volá Mudroňovský dom. Je pomenovaná po P. Mudroňovi a sídlila tu aj redakcia časopisu Hlásnik. V dome žili aj osobnosti ako Pavol Mudroň, Andrej Pietor a Andrej Halaša.  Pred časom bola sídlom knižnice a dnes slúži na súkromné účely. V súčasnosti sa v nej nachádza útulná kaviareň Kocúr.

Beňuškov dom

Pokračujeme ďalej smerom do centra mesta. Na pravej strane za budovou Literárneho múzea na nachádza ďalší “Matičný” dom – tzv. Beňuškov dom. Tento dom slúžil ako provizórne sídlo Matice slovenskej pokiaľ ešte nebola postavená jej prvá budova . Býval tu aj správca J. Škultéty (1853 – 1948). V Martine pôsobil ako redaktor Národných novín a Slovenských pohľadov. V súčasnosti nie je verejnosti prístupný a nachádza sa v ňom bytová časť, ktorá slúži zamestnancom Matice slovenskej. Od Beňuškovho domu sa môžeme prejsť cez centrum mesta. Po oboch stranách môžete vidieť množstvo pôvodných budov. Bohužiaľ väčšina z nich bola poznačená mnohými rekonštrukciami. V strede námestia sa nachádza aspoň malý kúsok zelene.

Milénium

Stále sa nachádzame len na začiatku celého centra mesta. Po našej pravici máme budovy, v ktorých žili a tvorili významní slovenskí dejatelia (Kmeť, Kuzmány, Tajovský a mnohí ďalších). Už ste si určite všimli neprehliadnuteľnú budovu “Martinského MILÉNIA”. Táto sklenená budova sa stala už od svojho vybudovania terčom mnohých polemík. Stala sa v roku 2003 stavbou roka na Slovensku. Bohužiaľ od začiatku bola táto budova jeden veľký rébus a tŕň v oku mnohých Martinčanov.

Slovenské komorné divadlo

Poďme sa radšej od pochmúrnych myšlienok presunúť k tým pozitívnejším. Jednou z najdôležitejších budov v meste Martine je Slovenské komorné divadlo. Budovu nie je možné prehliadnuť a nachádza sa na pravej strane od smeru našej cesty. V tomto divadle vyrastali mnohé popredné osobnosti divadelníctva na Slovensku. Ešte dodnes v ňom môžete nájsť mnohých slávnych hercov, či už z divadla alebo televízie. Medzi tých najslávnejších patrí Naďa Hejná, Emil Horváth st., Katka a Jaroslav Vrzalovci, Štefan Mišovic, Eliška Nosálová, z mladšej generácie spomeňme Františka Výrostka, Jána Kožucha, Michala Gazdíka, Martina Horňáka, Janu Oľhovú, Petronelu Valentová, Evu Gašparovú a mnohých ďalších. Ak by ste prešli za múzeum smerom doprava, tak sa dostanete k budove pošty. Oproti pošte sa nachádza ďalšia krásna budova a to budova Slovenského národného múzea – Múzeum A. Kmeťa, o ktorého návšteve som písal v ďalšom článku.

Budova Slovenskej Sporiteľne

Pokračujeme ďalej centrom mesta si môžete všimnúť malý park, ktorý sa nachádza pred budovou Slovenskej Sporiteľne. V tomto parku sa nachádza aj socha a lavičky na posedenie. Bohužiaľ častokrát ich využívajú bezdomovci. Jednou z najkrajších stavebných pamiatok Martina je budova historickej Tatra banky projektovaná známym slovenským architektom M. M. Harmincom. V súčasnosti je paradoxne sídlo Slovenskej Sporiteľne. Táto budova má veľkú históriu a práve tu bola 30. októbra 1918 prijatá Deklarácia slovenského národa (Martinská deklarácia) – jeden z najvýznamnejších dokumentov v našich dejinách. Dokument, ktorým predstavitelia slovenského národa oficiálne odsúhlasili rozchod s Uhorskom a vznik spoločnej Česko-slovenskej republiky. Udalosť pripomína i pamätná tabuľa osadená na budove. V roku 2018 sa v Martine konali oslavy 100 výročia tejto udalosti. Do nášho mesta zavítali špičky českej a slovenskej politickej scény. Bola pripravená krásna prezentácia Slovenskej armády a ďalší sprievodný program. Udalosť, ktorá sa v Martine už dávno nekonala.

Od tejto budovy sa môžete pomaličky presunúť ďalej centrom mesta. Na oboch stranách môžete nájsť rôzne kaviarničky a miesta na rýchle zahryznutie. Taktiež rôzne typy obchodov. Dostávame sa na koniec nášho centra, kde v strede môžete vidieť sochu Jánošikovej družiny. Ten sa snáď nachádza v každom meste na Slovensku. Od tejto sochy je to už len pár krokov k Turčianskej galérii.

Turčianska galéria

V starej pamiatkovej budove bývalého Župného domu v Martine sídli v súčasnosti Turčianska galéria. Galéria je inštitúciou s regionálnou pôsobnosťou, zameriava sa najmä na výstavy umelcov spätých s mestom Martin či regiónom Turiec. Priestor dostáva i najmladšia generácia. Mimo iného sa v priestoroch Turčianskej galérie odohrávajú aj sobáše.

Pri Turčianskej galérii sa nachádza obchodné centrum. Bývalý PRIOR je teraz premenovaný na Galériu. A oproti nej sa nachádza nie príliš veľký, nie príliš ozdobný, avšak mimoriadne vzácny Kostol sv. Martina. Tento kostol je najstaršou pamiatkou nášho mesta. Ba čo viac, kostol je starší ako mesto. Mesto Martin totiž vzniklo ako osada vybudovaná okolo tohto chrámu a pomenovaná je po ňom.

Kostol sv. Martina

Kostol sv. Martina sa stal svedkom mnohých významných historických udalostí, predovšetkým v období slovenského národného obrodenia bol totiž Turčiansky sv. Martin (dobový názov mesta) kultúrnym a spoločenským centrom Slovenska. Na tunajších bohoslužbách sa zúčastňovali osobnosti ako Štefan Moyzes, Andrej Kmeť, Michal Chrástek, Ján Palárik či Andrej Radlinský. V kostole sa nachádzajú vzácne stredoveké fresky z prvej polovice 14. storočia. V čase reformácie, keď stavba prešla do rúk evanjelikov, boli zamaľované, dnes však vďaka reštaurácii chrámového interiéru opäť zrejú svetlo sveta.

Kostol svätého Martina

Slovkom na záver o meste Martin

Nebojte naša prehliadka Martina ani zďaleka nekončí. V tomto článku som Vám len ukázal krásy centra mesta. V jeho okolí je toho ešte veľa na pozeranie. Ale na dnes by tento článok stačil. Aj tak si myslím, že je to dlhé čítanie. Dovolím si na záver ešte zosumarizovať, čo sme dnes mohli v Martine vidieť:

  • Budova Matice Slovenskej
  • Memorandové námestie a pri ňom Evanjelický kostol
  • Literárne múzeum v Martine
  • Beňuškov dom
  • Milénium
  • Slovenské komorné divadlo
  • Budovu Slovenskej Sporiteľne, kde bola prijatá Deklarácia slovenského národa
  • Turčiansku galériu

Verím, že sa Vám článok páčil. Neváhajte a nechajte mi spätnú väzbu. Za chvíľu ďalší článok ako pokračovanie k mestu Martin. V príprave máme ďalšie články, či už sa bude jednať o iné Turčianske obce a mestá alebo o prírodné krásy.

Turčianska záhradka - Branislav Šimko

Branislav Šimko

Som zakladateľ projektu Turčianskej záhradky. Už od malička ma fascinovala príroda a túlanie sa v nej. Okrem toho milujem miesto, v ktorom žijem a tým je Turiec. Z toho dôvodu som rád, že vám môžem priblížiť náš krásny región. Ako zakladateľ tohto projektu mám prsty takmer vo všetkom, čo na ňom nájdete. Fascinuje ma predovšetkým tvorba videí a správa sociálnych sietí.

Posledný článok

Naše posledné články

Podarilo sa – Turčianske lekárničky

Podarilo sa – Turčianske lekárničky

V roku 2022 vznikol nápad osadiť v Turci niekoľko lekárničiek. Bohužiaľ sa nám na tieto ,,lekárničky" nepodarilo zohnať finančné prostriedky. Či už nejaký sponzor alebo pokus cez Startlab úspech nepriniesli. Pomaličky som si myslel, že tento projekt je odsúdený na...

Veľkofatranský Kľak je skutočná divočina v priamom prenose

Veľkofatranský Kľak je skutočná divočina v priamom prenose

Keď sa povie ideme na Kľak, tak väčšinu ľudí okamžite napadne ikonický vrchol v Malej Fatre, na ktorého vrchole nájdete krásny dvojkríž. Je pravda, že tento Malofatranský Kľak je omnoho známejší a navštevovanejší ako druhý Kľak, ktorý sa v Turci nachádza. Tento krát...

15 zaujímavých faktov o Turci

15 zaujímavých faktov o Turci

Vitajte v našom regióne, mieste plnom skrytých pokladov a zabudnutých príbehov. Dnes vás vezmeme na cestu, ktorú ste ešte nezažili. Objavíme spolu 15 zaujímavých miest, o ktorých málokto vie. Miesta, ktoré dýchajú históriou, prírodnou krásou a jedinečnou atmosférou....

Chceš od nás dostávať novinky?

Stačí, keď nám dáš tvoj email. Neboj nebudeme spamovať

Sleduj nás aj na sociálnych sieťach

Turčianska záhradka - západ slnka na Chlebe

Chceš sa dozvedieť o našich nových článkoch?

Prihláste sa na odber tipov a článkov o Turčianskej záhradke a ako bonus dostanete náš pripravovaný e-book o tom, ktoré miesta sa oplatí v Turci vidieť.

Úspešne si sa prihlásil na odber našich noviniek. Ďakujem krásne