Panoptikum mesta martinského

Panoptikum mesta martinského

Panoptikum mesta martinského Autor článku - Martin Lukáč – Kinčeš  16. augusta 2021 MÚZEJNÍK Z RODU JESENSKÝCH ZVEĽADIL KRONIKÁRSTVO NA CELOM SLOVENSKU Tekovský rodák a predsa Turčan – srdcom i krvou. Jeho korene siahali aj do bohatého a intelektuálne nadaného...
Vzniká iniciatíva Turčianska vlastivedná spoločnosť

Vzniká iniciatíva Turčianska vlastivedná spoločnosť

Vzniká iniciatíva Turčianska vlastivedná spoločnosť Autor článku - Martin Lukáč – Kinčeš  12. apríla 2021 Turiec je jediným regiónom severného Slovenska (a pravdepodobne aj stredného Slovenska), ktorý nedisponuje vlastným plno-organizovaným regionálnym múzeom....
Knižnica hrdého Turčana 2. Martin – z dejín mesta (2000)

Knižnica hrdého Turčana 2. Martin – z dejín mesta (2000)

Knižnica hrdého Turčana 2. Martin – Z dejín mesta (2000) Autor článku - Martin Lukáč – Kinčeš  30. novembra 2020 Je prirodzeným sklonom, ak veľkú časť regionálnej literatúry tvorí literatúra, venujúca sa miestopisu, dejinám, geografii či kultúre...
Knižnica hrdého Turčana 1. – Miestopisné dejiny Turca (1944)

Knižnica hrdého Turčana 1. – Miestopisné dejiny Turca (1944)

Knižnica hrdého Turčana 1. – Miestopisné dejiny Turca (1944) Autor článku - Martin Lukáč – Kinčeš  25. novembra 2020 Milí priatelia a ctení turčianski rodáci, prostredníctvom tejto rubriky sa Vám pokúsim priblížiť a recenzovať publikácie, ktoré sa úplne...